Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

ΤΑΒΕΡΝΑ τα ΚΙΟΣΚΙΑ | TAVERN kioskia Chortiatis Thessalonikis | Εξοχικό Κέντρο Κιόσκια στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Η κουζίνα λειτουργεί καθημερινά

To μενού μας   

Εκτύπωση στις 19/03/2019
Από την ιστοσελίδα ΤΑΒΕΡΝΑ τα ΚΙΟΣΚΙΑ | TAVERN kioskia Chortiatis Thessalonikis | Εξοχικό Κέντρο Κιόσκια στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
www.kioskia.gr/el/sx_printPage.asp?pg=basicmenu&mcid=1