Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

ΔιακρίσειςΕκτύπωση στις 19/03/2019
Από την ιστοσελίδα ΤΑΒΕΡΝΑ τα ΚΙΟΣΚΙΑ | TAVERN kioskia Chortiatis Thessalonikis | Εξοχικό Κέντρο Κιόσκια στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
www.kioskia.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsid=5